Skip to content

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.

Ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7

59-241 Legnickie Pole

tel. 76/ 85 82 200 - wewnętrzny 2203

e-mail: komunalna@legnickiepole.pl